Welcome to UiTM Student Portal

Recent Announcement:

Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia sedang melaksanakan penyelidikan mengenai  pelaksanaan pensejajaran konstruktif  iCGPA dan pendidikan berasaskan hasil (OBE) di universiti awam termasuk UiTM. Sila klik disini bagi menjawab soal selidik yang berkaitan.

Announcement

Campus News

  • Follow us
Top