Studentportal Ad's

Masalah Katalaluan

By Senior Moderator - 01 Feb 2013        Views: 256942

 

Untuk makluman semua pelajar, katalaluan yang menggunakan nombor kad pengenalan adalah tidak dibenarkan.

Merujuk kepada permasalahan berikut :

1) Mohon semak dan pastikan alamat email adalah betul dan tepat (cth:- tertinggal '.my')

2) Anda juga perlu menyemak email didalam junk mail / spam selepas membuat "forgot password"  sekiranya emel dari sistem tiada didalam "inbox".

3)Jika alamat email tidak betul, atau email tidak boleh dibuka atau anda lupa langsung katalaluan emel anda, mohon hubungi pihak yang berkaitan seperti dibawah mengikut mana yang berkaitan untuk menukar atau mengemaskini emel tersebut :

     i - Kampus Shah Alam - sila hubungi fakulti masing-masing dan merujuk kepada staff pentadbiran akademik.
    ii - Kampus cawangan - sila hubungi Bahagian Hal Ehwal Akademik.
 
4) Sekiranya masalah anda tidak juga selesai, anda boleh menggunakan borang "contact us" untuk menghubungi bahagian teknikal, setelah semua prosedur diatas telah diambil.  
 
Sekian, Harap maklum.
  • Follow us
Top