PEMAKLUMAN TERKINI

PEMAKLUMAN TERKINI
Kepada semua pelajar (kecuali Asasi)


   1. Pindaan tarikh-tarikh penting pendaftaran kursus, pembayaran yuran dan Gugur Taraf boleh dicapai di https://hea.uitm.edu.my/v3/downloads/calendars/academic/COVID-19%20-%20PINDAAN%20AKTIVITI%20PENDAFTARAN%20KURSUS%20DAN%20YURAN%2020202%20B.pdf

   2. Tarikh akhir pembayaran yuran adalah dilanjutkan kepada 30 April 2020.

   3. Pelajar boleh membuat permohonan untuk menangguhkan pembayaran yuran dengan majukan permohonan anda kepada
   Pejabat Akademik di fakulti/kampus masing-masing melalui email sebelum 27 April 2020.

   4. Bagi pelajar yang telah mendapat kelulusan untuk menangguhkan pembayaran yuran, pelajar boleh membuat pembayaran sebelum atau pada 21 Jun 2020.

   5. Sila layari laman web untuk mendapat maklumat pegawai akademik anda di https://sites.google.com/uitm.edu.my/covid19uitmhea/home

   Terima Kasih.

   Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
   17 April 2020

SELAMAT KEMBALI

Selamat kembali ke kampus kepada para pelajar #UiTM.
Semoga terus cemerlang di semester baharu.
#SelamatKembalikeKampusUiTM
#UniversitiTeknologiMARA
#UiTMdihatiku

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA - SEJARAH PEMBANGUNAN

Pada 26 Ogos 1999, YAB Perdana Menteri Malaysia pada waktu itu, Dato’ Seri Dr. Mahathir Mohamad telah mengumumkan pertukaran nama ITM kepada Universiti Teknologi MARA (UiTM). Aspirasi UiTM adalah untuk menjadi sebuah pusat pengajian tinggi bertaraf dunia serta menjadi universiti terbaik.